O projekte

Projekt online kvízu “Odhľad nácka” je spoločným projektom Mediálneho oddelenia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, redakcie dvojtýždenníka antifašistov Bojovníka a Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v Slovenskej republike.

Projekt vznikol s cieľom upozorniť na ideové podobnosti  režimov 20. storočia s ich dnešnými nasledovníkmi, ktorí sa často skrývajú za uhladené saká a košele v parlamente.

Všetky autorské práva na fotografie pochádzajú z archívov SZPB, Múzea SNP, dvojtýždenníka Bojovník a denníka Pravda.

Projekt podporili: