Pravidlá kvízu a žrebovania

 • Kvíz je prístupný pre všetkých bez rozdielu.
 • Oficiálne spustenie kvízu je 09.09.2021 a ukončenie kvízu je 09.10.2021.
 • Žrebovania o účasť na exkurzii do bývalého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl starší ako 15 rokov.
 • Žrebovanie prebehne po oficiálnom ukončení kvízu v októbri.
 • Zo žrebovania budú vyradené opakujúce sa žiadosti, spamy, ako aj žiadosti nespĺňajúce kritéria žrebovania.
 • Vyžrebovaných bude trinásť študentov ako aj náhradníci na tieto miesta. Tento počet sa môže meniť vzhľadom na vývoj pandemickej situácie.
 • Každý vyžrebovaný bude mať možnosť zobrať so sebou na exkurziu jedného alebo dvoch ľudí podľa svojho uváženia, definitívne zloženie účastníkov exkurzie je v kompetencii organizátorov.   
 • Každý vyžrebovaný študent bude overený prostredníctvom uvedenej strednej školy.
 • Každému vyžrebovanému študentovi príde potvrdenie o vyžrebovaní aj na ním zadanú emailovú adresu.
 • Predpokladaný termín exkurzie do bývalého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau je november 2021, v závislosti od vývoja pandemickej situácie.
 • V prípade ak nebude možná účasť vyžrebovaného študenta na exkurzii na jeho miesto (plus 2 ľudia) nastupuje náhradník a to v poradí aké bude pre náhradníkov vyžrebované. V tomto prípade získa náhradník štatút riadneho vyžrebovaného, bude overený na strednej škole a bude si môcť vziať so sebou 2 ľudí podľa svojho uváženia. Pôvodne vyžrebovaný nebude mať možnosť zobrať svoje rozhodnutie o neúčasti vzhľadom na kapacitné možnosti naspäť.
 • Organizátor kvízu si vyhradzuje právo zmeniť termíny uvedené v týchto pravidlách, o čom bude jasne a vopred informovať